យល់ដឹងខ្លះៗពីកុំព្យ័រទ័រ

កុំព្យូទ័រ គឺ ជាម៉ាស៊ីនម៉្យាងដែលអាចផ្លា​ស់ប្ដូរព​ត៌មានយ៉ាងល្អ​និង​ជាក់លាក់ជា​ទីបំផុតដោយ យោងទៅ​តាម​រូបមន្ដ​​និង​ច្បាប់​ត្រឹមត្រូវ។​​​ កុំព្យូទ័រកាលពីរមុនមានទំហំធំ និង​​ មានការប្រើប្រាស់ បានតិច ក៏ប៉ុន្ដែកុំព្យូទ័រ​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះវិញ ​មាន​ការ​កែប្រែជាច្រើនយ៉ាង​ កាន់តែមានភាព ងាយស្រួលជាងមុនដូចជា៖ ពួកគេបានកែប្រែ​ទំហំរូបរាង គុណប្រយោជន៏ ការប្រើប្រាស់ កាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុន និង ចូលរួមបំរើពិភពលោក​កាន់​តែបានច្រើន។ រហូតមក ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កុំព្យូទ័រ​ក្លាយជាវត្ថុ​ដ៏អស្ចារ្យ​និង​មានតំលៃ​សំរាប់មនុស្ស​ទូទៅ។​ វាជាអ្នក ផ្ដល់ពត៌មានកាន់តែរហ័ស និង ទំនើបជាទីបំផុត។ កុំព្យូទ័រអាចគ្រប់គ្រងរោងចក្រជាច្រើន ដែល​ពីមុនមកធ្លាប់តែប្រើមនុស្សដើម្បីគ្រប់គ្រង តែពេលនេះពួកគេប្រើកុំព្យូទ័រ​ ដើម្បី​គ្រប់គ្រងដែលផ្ដល់​ភាពងាយ​ស្រូល​​និង​មានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

ប្រភេទនៃកុំព្យូទ័រ (ពត៌មានលំអិត សូមអាននៅ How Stuff Work)

1. Personal Computer (PC)

PC មានច្រើនទំរង់ រូមមាន Apple iPad

2. Desktop

3. Laptop or Notebook

4. Netbook​​ (Smaller and cheaper than notebook)

5. PDA

6. Workstation

7. Server

8. Mainframe

9. Supercomputer

10. Wearable computer

ធាតុផ្សំរបស់កុំព្យូទ័រ

កុំព្យូទ័រអាចដំណើរការទៅបាន អាស្រ័យដោយធាតុផ្សំរបស់វាពីរសំខាន់ៗគឺ Hardware និង Software ។

. ហាតវែ (​Hardware)  រឺ ផ្នែករឹង

ពាក្យថា Hardware របស់កុំព្យូទ័រមានន័យថា គេនិយាយអំពីផ្នែកដែលរឹងរបស់កុំព្យូទ័រ ដែលជាផ្នែក​មួយដែល​យើង​​អាចមើល​ឃើញ និងប៉ះបាន ហើយត្រូវបានគេចែកជាបីផ្នែកសំខាន់ ទៀត រួមមាន៖ System Unit, Input Device និង  Output Device ។

–       System Unit

ជាកែសដែលផ្ទុករាល់សមាសធាតុសំខាន់ៗ​របស់កុំព្យូទ័រមានដូចជា៖ បន្ទះ​មេ (Main Board រឺ Motherboard) គឺ​ជា​បន្ទះ​សៀគ្វី​ដ៏​ធំ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុងផ្នែក​ប្រព័ន្ធ​ (System Unit)  ដែលវាបាន ទ្រទ្រង់នូវសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច ។ អង្គ​គណនី CPU (Central Processing Unit) ជាខួក្បាលរបស់កុំព្យ័ទ័រ ដែលមានតួនាទីចំបងក្នុងការទទួល​យកទិន្នន័យសំរាប់ការ​ដំណើរការ​ទិន្នន័យ និង​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រប់គ្រងកិច្ចការទាំងអស់របស់កុំព្យូទ័រ។  RAM (Random Access Memory) ជាអង្គចងចាំមានតួនាទី​រក្សាទិន្នន័យ​រវាង CPU ដែលកំពុង​ដំណើរការ​ទិន្នន័យ ។ ការទុកទិន្នន័យរបស់ RAM ជាការក្សាទុក​បណ្ដោះ​អាសន្ន ហើយវា​នឹងបាត់បង់ ទិន្នន័យពេល កុំព្យូទ័រ​​​​ត្រូវបានបិទ។

–       Input Device

មានតួនាទីបញ្ចូលទិន្នន័យ ឬទទួលការបញ្ជាពីអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយឧបករណ៍ដែលយើងបាន ដឹង ច្បាស់រូចហើយនោះ គឺមានដូចជា​៖ Video Camera មានតួនាទី​ប្រហាក់ប្រហែល នឹងម៉ាស៊ីនថត វីឌីអូឌីជី ថល ដែលវាភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ហើយ​ធ្វើការជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត។ ​Scanner ជា​ឧបករណ៍​​​ប្រើសំរាប់ផ្ដិតរូបភាព និងឯកសារដើម្បី​បញ្ចូល​ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ដែល​ឯកសារ​មាន​ដូចជា រូបថត និង​ អត្ថបទ។  Keyboard ប្រើសំរាប់វាយឯកសារចូលក្នុងកុំព្យូទ័រ។  Microphone មានតួនាទី​បញ្ជូន​សំលេង និងទិន្នន័យទៅកាន់កុំព្យូទ័រ ហើយធ្វើការជាមួយ កាត សំលេង ។​ Mouse ប្រើសំរាប់​បញ្ជា​ឲ្យ​ធ្វើការចង្អុលបង្ហាញ និងជ្រើសរើស ​Item នៅលើអេក្រង់ គេបានបែងចែកជាបីកន្លែងសម្រាប់ចុច ដែល​មានការកែប្រែ Mouse ឲ្យមានជើងនៅចំកណ្ដាល ដើម្បីរំកិលMouse ឲ្យបានលឿន។

–       Output Device

ជាបំណែកដែលបង្ហាញ​និង​បញ្ចូនទិន្នន័យដែលបានរៀបចំដំណើរការពី​CPU អោយទៅកាន់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​​បានដឹង​ មិនថាតែការមើលឃើញ និងបន្លឺសំលេងចេញមកនោះទេ។ ហើយ​ Output Device មានដូចជា៖ Printer ជាឧបករណ៍សំរាប់បោះពុម្ភ ទិន្នន័យចេញពីកុំព្យូទ័រ ដែលចេញ​ជាឯកសារ​ហើយ​វាត្រូវបានចែកចេញជាបីប្រភេទទៀតរួមមាន Det Matrix printer , Laser Printer , Inkjet Printer។ ​Speaker ជា​ឧបករណ៍​សម្រាប់បន្លឺសំលេង ដែលវាធ្វើការជាមួយ កាតសំលេង (Sound Card) ។ ​Monitor ជាឧបករណ៍​បង្ហាញ​​លទ្ធផល ដែលបានមកពីProcess  របស់ម៉ាស៊ីនអោយអ្នកប្រើបានឃើញ។

. សូហ្វវែ (​Software) រឺ ផ្នែកទន់

Software គឺបណ្ដុំនែកម្មវិធី (Computer Program) និង ទិន្នន័យដែលទាន់ទង ដើម្បីបញ្ជាទៅកាន់ CPU ដើម្បី​ដំណើរការប្រតិបត្តិការណ៍របស់កុំព្យូទ័រ។ ផ្ទុយពី ហាតវែ (Hardware) គឺ សូហ្វវែ យើងមិនអាចប៉ះបាន រឺ មើលឃើញដំណើរការរបស់វានោះទេ អ្នកប្រើប្រាស់អាចឃើញលទ្ធផល នៃដំណើរការរបស់វា រឺ អាចបញ្ជា​ដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រធ្វើអ្វីមួយ។ ជាធម្មតា កុំព្យូទ័រដែលយើង ប្រើ ប្រាស់រាល់ថ្ងៃ ត្រូវបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍​(Operating System)មួយ​ដែលហៅថា វីនឌូ (Window) ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ វីនឌូ ដើរតួនាទីសំខាន់ជាអ្នកចំលង​(Interface) រឺទទួលយកបញ្ជារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅ CPU ដើម្បីធ្វើមួយ។ ហើយតាម រយៈវីនឌូ នេះ អ្នក​ប្រើប្រាស់អាចបន្ថែមកម្មវីធីថ្មី (Install new program application) តាមទំរូវការដោយ ងាយស្រួល ដូចជាកម្មវិធី Microsoft Office, Adobe Reader, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw ។ល៕ ក្រៅពី Microsoft Window កុំព្យូទ័រ ក៏អាចបំពាក់សូហ្វវែ សំរាប់ បញ្ជាទៅ CPU ដូចជា លីនុច(Linux), ម៉ាក (Mac OS), Sanmicro System (Solaris)។

ទាញយកឯកសារ PDF

3 thoughts on “យល់ដឹងខ្លះៗពីកុំព្យ័រទ័រ

 1. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបជាខ្លាំង​ចំពោះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីៗទាំងអស់នេះ។​ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកជួយប្រាប់ខ្ញុំអំពី៖
  History computer,computer Hardware,computer software .​ ជាភាសាខ្មែរ​ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអាចជួយខ្ញុំបាន។​សូមអគុណ!

  ចូលចិត្ត

  • ខ្ញុំដូចជាមិន​សូវយល់សំនួរដែលអ្នកចង់បានទេ។ តើចង់​បាន​ន័យថា​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ជួយសរសេរអត្ថបទជាភាសាខ្មែរ​ដែលស្ដីពី ប្រវិត្តិកុំព្យូទ័រ ផ្នែករឹង​ ផ្នែកទន់នៃកុំព្យូទ័រ មែនទេ? បើមានន័យចឹងមែន ខ្ញុំនឹងព្យាយាម បើ​សិន​ជា​មាន​ពេល ហើយ ក្នុង​ប្លុក​របស់​ខ្ញុំនេះ​ ខ្ញុំ​ក៏ចង់​ផ្ដោត​អារម្មណ៍ខ្លាំងលើ​បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹង​ដែរ។

   អរគុណដែលបាន​មកទស្សនាប្លុក​នេះ! 🙂

   ចូលចិត្ត

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s